มิติใหม่ ของระบบฐานราก

ปัญหาที่พบ จบได้
ในหนึ่งเดียว

เสาเข็มปีกเกลียว

กว่า 150 ปี ที่เสาเข็มปีกเกลียว ได้รับการพัฒนา และได้รับความนิยมแพร่หลาย ในต่างประเทศ จวบจนถึงปัจจุบัน เทคโนโลยี ที่ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในบ้านเรา โดยเรา
Helical Pile by SRT

หมดปัญหา เรื่องความจำกัดของพื้นที่ ทำงานได้ในพื้นที่ แคบ หรือมีข้อจำกัด
ลดการรบกวนดินเดิม ลดการไหลของดินเบื้องล่าง ที่จะรบกวน ฐานรากอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง

ลดมลภาวะทางเสียง และความสั่นสะเทือน จากการตอกเข็ม แบบเดิมๅ
สะอาดกว่า ปราศจากเศษวัสดุก่อสร้าง ที่สกปรก เลอะเทอะ ประหยัดงบประมาณ ในการจัดการด้านความสะอาดของพื้นที่ทำงาน

ไม่ต้องการพื้นที่จำนวนมาก ในการ สต็อกเสาเข็ม รวมทั้งพื้นที่ในการจัดวาง ติดตั้ง เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือ

จากข้อดีข้างต้น ทำให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมได้เป็นอย่างดี

ปรึกษาเรา ทีมงานวิศกรที่จะให้คำปรึกษา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ตามความต้องการของลูกค้า ในแต่ละรูปแบบของปัญหาที่พบ พร้อมกับที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลากหลายด้านที่เกี่ยวข้อง 

ผลิตภัณฑ์ของเรา

เราคือผู้เผยแพร่ บุกเบิกในการนำ เทคโนโลยี เสาเข็มปีกเกลียว (Helical Pile) เทคโนโลยี ที่เว้นวรรคการถูกใช้ในบ้านเรา เพื่อให้เกิดการยอมรับ และตอบรับ ตามหลักวิชาการ

เสาเข็มเกลียว รุ่น Dhek ( Screw Pile)

เหมาะสำหรับงานที่ต้องการรับภาระแรงกดในปริมาณที่ไม่มาก เน้นการรับแรงถอน เช่น เข็มรั้ว เข็มเสาไฟฟ้า เข็มป้ายโฆษณา เข็มแผงโซล่าฟาร์ม เข็มโรงจอดรถ เข็มถังน้ำ เป็นต้น

เสาเข็มปีกเกลียว (Helical Pile) และรุ่น ไฮบริด

เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการรับภาระน้ำหนัก(แรงกด) ที่มากกว่า แรงถอน  ซึ่งลักษณะงาน ควรได้รับการ ออกแบบและวิเคราะห์ จากทีมงาน เพื่อให้ได้คำแนะนำที่ถูกต้องเหมาะสม

*** มีรูปแบบมาตรฐาน ความลึก 3 เมตร สำหรับงาน ทั่วไป โปรดติดต่อทีมงาน 089 7873783 คุณณัฐธยาน์

อุปกรณ์ ประกอบ ที่เกี่ยวข้อง

เครื่องมือทีใช้ในการ ไดร์ฟเข็ม เช่น ชุดเกียร์ทด และอื่นๆ

ด้วยรูปแบบ "One Stop Service " ลูกค้าจะได้พบกับการบริการตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ อย่างสมบูรณ์ ในทุกโจทย์ ของความต้องการ

ผลงานของเรา

หลากหลายรูปแบบ บริการ และผลิตภัณฑ์

ปราศจาก เสียงรบกวน และ ไม่เกิดการสั่นกระแทกจากการตอก

 

เป็นอีกวิธี ที่จะสามารถหาค่าประมาณการ ความสามารถในการรับภาระ ของเข็มโดยการคำนวณจากค่าแรงบิดในการขับเข็ม

ติดตั้งง่าย ใช้เวลาน้อยมาก เมื่อเทียบกับการ ตอกเข็มแบบอื่นๆ

ต้องการคำปรึกษา อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ทีมงานยินดีให้บริการ อย่างเป็นกันเอง